Til forsiden
Malerier
Kirke-restaurering
Snedker-konservering
Bygnings-undersøgelser
Interiørdekorationer
Specialopgaver
Foto-dokumentation
Om værkstedet
Om os
Referencer
Priser
Værkstedsbesøg
Kontakt


Farvearkæologiske bygningsundersøgelser

Vi udfører farvearkæologiske bygningsundersøgelser, der sammen med bygningshistoriske undersøgelser danner grundlag for Kulturstyrelsens godkendelse af nymaling af fredede bygninger. Kulturstyrelsen kan yde økonomisk støtte til de nødvendige undersøgelser.

Ved undersøgelsen afdækkes de underliggende farvelag og eventuelle dekorationer. På en såkaldt farvetrappe vises de forskellige perioders farveholdning og man får indtryk af struktur og materiale. Hvor der er mange farvelag på mange bygningsdele kan der udtages farvesnit, så man i mikroskopet kan se de forskellige lag og få et samlet overblik over de forskellige tidsperioders farvesætning.

Farvearkæologisk bygningsundersøgelse af Palæet ved Torvet i Frederiksværk 2013.
Her ses Palæets facade mod Torvet.

Lagvis afdækning på indvendig side af hoveddør i Palæet i Frederiksværk.

Farvetrappe fra hoveddør i Palæet i Frederiksværk. Lag 4 & 5 er to forskellige ådringer (træ-imitationer).

Ådring på ydervæg i Palæets entre. Det afdækkede område viser at væggen i en periode har stået med en bemaling der imiterer indlagt træ (intarsia-arbejde).
I området ses seks forskellige træsorter.

Farvearkæologisk bygningsundersøgelse af facade på Lille Kirkestræde 3, matr.nr. 100, Øster Kvarter, København.

Her ses en farvetrappe fra facaden af Lille Kirkestræde 3, København.


Lagvis afdækning af gerigt i Carlsbergs Æresbolig.

 Til toppen