Til forsiden
Malerier
Kirke-restaurering
Snedker-konservering
Bygnings-undersøgelser
Interiørdekorationer
Specialopgaver
Foto-dokumentation
Om værkstedet
Om os
Referencer
Priser
Værkstedsbesøg
Kontakt


Priser


Detalje af restaureret maleri tilhørende Roskilde Kloster.

Maleri-Konserveringsværkstedet er et lille velfunderet firma der arbejder på et højt musealt niveau og som har mere end 30 års erfaring inden for restaurering af kirkeinventar. På grund af lave administrationsomkostninger kan vi udføre konserverings- og restaureringsopgaver til yderst konkurrencedygtige priser.

Vores standart timeløn er 615,00 kr. ex. moms. Vi udarbejder altid et uforpligtende prisoverslag for den enkelte opgave.

Vi tilbyder også arkitektbistand efter gældende takster i forbindelse med restaureringsopgaver. Kontakt os på tlf. 47 53 11 74 så tidligt som muligt i forløbet.

Ved besigtigelse af kirker og bygninger på Sjæland tilbyder vi første besøg uden beregning. For besigtigelser i resten af landet beregnes kørsel og evt. ophold og diæter efter Statens takster.

For besigtigelser i Scandinavien beregnes rejseudgifter, ophold og diæter efter aftale.

I forbindelse med en kirkerestaurering kan Nationalmuseet ikke pålægge menighedsrådene at de skal bruge Bevaringsafdelingen i Brede eller andre af Nationalmuseet foreslåede konserveringsværksteder. Menighedsrådet bestemmer nemlig helt selv, hvilket konserveringsværksted de vil benytte.

For at garantere menighedsrådene, at konserveringsarbejdet udføres efter de bedste standarter, inddrager vi Nationalmuseets kirkekonsulenter efter behov i hver enkelt opgave, hvilket sikrer at der tages de nødvendige faglige og antikvariske hensyn til kirkernes historiske inventar som er en vigtig del af vor kulturarv.

Virksomheden er medlem af Nordisk Konservatorforbund og er derfor underlagt de etiske regler og standarter defineret af E.C.C.O. den europæiske sammenslutning af konservatorer og restauratorer (www.ecco-eu.org).

Vi sørger altid for at have en god og positiv dialog med de involverede parter i hvert enkelt restaureringsprojekt. Desuden inviterer vi de implicerede menighedsråd på værkstedsbesøg så man der har mulighed for at følge processen på helt tæt hold.

 Til toppen