Til forsiden
Malerier
Kirke-restaurering
Snedker-konservering
Bygnings-undersøgelser
Interiørdekorationer
Specialopgaver
Foto-dokumentation
Om værkstedet
Om os
Referencer
Priser
Værkstedsbesøg
Kontakt


Referencer:

Private kunder: Vi udfører til stadighed konservering og restaurering af et stort antal private malerier, der omfatter billeder fra 1500-tallet og helt op til moderne kunst.

Forsikringsselskaber: Vi udfører løbende udbedringer af forsikringsskader, f.eks. flænger, brand- og vandskader.

2023 Private kunder: Restaureret malerier af div. kunstnere bl.a.: S. Joensen-Mikines, Niels Nedergaard og H.A. Brendekilde.
2023 Jægerspris Slot: Restaurering af gipsrelief af Frederiksborg Slot i forgyldt ramme.
2023 Nordrup Kirke, Slagelse: Altermaleri, malet af Chr. Dalsgaard 1876. Rensning og delvis rekonstruktion af motiv.
2023 Den Danske Frimurerorden, Stamhuset, Blegdamsvej: Restaurering af portræt af C.H. Visby.
2023 Den Danske Frimurerorden, Stamhuset, Blegdamsvej: Restaurering af portræt af Kong Frederik II af Preussen 1712 – 1786.
2023 Frimurerlogen Kosmos, Helsingør: Restaurering af portræt af Kong Frederik VII.
2023 Frimurerlogen Kosmos, Helsingør: Restaurering af maleriet ”Øresundsforeningens Brand”
2022 Private kunder: Restaureret malerier af div. kunstnere bl.a. : E.N. Kolind, A. Lang, Carl Bloch, Wilhelm Melby, E. Dobner og Zorn.
2022 Jægerspris Slot: Restaurering af langpibe med porcelænshoved, tilhørende Frederik VII.
2022 Hyllinge Kirke: Lavet ny predella til altertavlen.
2022 Roskilde Kloster: Restaurering af to malerier relateret til Karen Brahe.
2022 Roskilde Klosterkirke: Restaurering af trædøbefont.
2022 Roskilde Klosterkirke: Restaurering af to udstillingsskabe i kirkerummet.
2022 Roskilde Kloster: Restaurering af maleriet ”Noahs Ark”
2021 Roskilde Domkirke: Rensning af fløjlsbetrukne kister i Frederik d. V.s krypt.
2021 Antroposofisk Selskab: Restaurering af vandskadet maleri benævnt ”Hipofanten” malet af Arild Rosenkrantz (1870-1964).
2021 Roskilde Kloster: Nymaling af 2 metal våbenskjolde til Roskilde Klosters gitterport.
2021 Hellebæk Kirke: Restaurering af 1800-tals alterbillede og rammeværk fra den gamle altertavle.
2021 Landskolonien Jomsborg: Restaurering af vandaliseret maleri, forestillende af Roar og Helge, malet af Anne Elisabeth Munch (1876-1960).
2021 Hellebæk Kirke: Snedkerarbejde på 1700-tals døbefont, fontehimmel, prædikestol og lydhimmel.
2020 Roskilde Klosterkirke: Restaurering af 1600-tals barok altertavle.
2020 Roskilde Klosterkirke: Restaurering af 1600-tals barok prædikestol og lydhimmel.
2019 Herlufsholm Kirke: Restaurering af 34 stk. 1600-tals stolestader med gavle, samt 2 billedskårne frontpaneler.
2019 Herlufsholm Kirke: Restaurering af renæssance prædikestol og lydhimmel.
2019 Roskilde Domkirke, Kongebørnenes krypt: Rensning af 8 kister tilhørende bl.a. Just Juel m. familie.
2019 Roskilde Domkirke, Frederik V’s Kapel: Rensning af 9 kister, Frederik V – Frederik VII.
2019 Jægerspris Slot: Rensning af marmor gravsten og opmaling af tekst.
2018 Roskilde Kloster: Restaurering af malerier og rammer på 10 ovale 1700-tals portrætter.
2018 Mogenstrup kirke: Ændring af stoleværk og vægpanel omkring døbefont.
2018 Marienlyst Slot: Farvearkæologisk undersøgelse af indvendige paneler og væglærreder.
2017 Roskilde Domkirke, Chr. lV's Kapel: Rensning af Kasper Finckes smedejernsgitter
2017 Krogstrup kirke: Restaurering af altertavle malerier på lærred og træ.
2017 Gl. Vor Frue kirke, Roskilde: Rensning af kister i Hahn og Krabbes Kapel
2017 Hyllinge kirke: Restaurering af 1600-tals altertavle.
2017 Gl. Vor Frue kirke, Roskilde: Roskilde: Rensning af prædikestol og altertavle.
2017 Allindemagle kirke: Restaurering af teksttavle, altertavle og monstranshus.
2016 Roskilde & Omegns Fugleskydningsselskab: Restaurering af 43 fugleskydningsskiver ophængt på Roskilde nye Rådhus.
2016 Roskilde Katedralskole: Restaurering af to 1700-tals portrætter af rektor Henrik Tauber og hans kone Gregoriane.
2016 Den Danske Frimurerorden, Stamhuset på Blegdamsvej: Nedtagning, rensning, restaurering og genopsætning af 70 kvadratmeter malede gobeliner (safttapeter) udført af teatermaleren Carl Christian Lund (1855-1940).
2016 Roskilde Domkirke, De Kgl. Kapeller: Rensning af marmorsarkofager, sokler og sandstenstrapper i Hellig Tre Kongers og Frederik V's Kapel.
2016 Roskilde Kloster: Restaurering af Louis Seize spejlramme.
2016 Hornbæk kirke: Farverestaurering af 1700-tals prædikestol.
2015 Roskilde & Omegns Fugleskydningsselskab: Restaurering af 47 fugleskydningsskiver ophængt på Roskilde Museum og Roskilde nye Rådhus.
2015 Hornbæk kirke: Restaurering af kirkens 1700-tals fontehimmel.
2015 Roskilde Domkirke, De Kgl. Kapeller: Rensning af marmorsarkofager, plinte og sokler samt fløjls- og metalkister i Det Glücksburgske og Chr. IV's Kapel.
2015 Roskilde Domkirke: Afstøvning og rensning for overfladesmuds af Højaltertavlen fra ca. 1560.
2015 Roskilde Domkirke: Malet ny kopi på kobberplade af kirkens skytshelgen pave Lucius 1. Opsat udvendigt over døren til Oluf Mortensens våbenhus.
2015 Skælskør kirke, Sct. Nicolai: Renset gotisk altertavle fra ca. 1475 for overfladestøv. Samme tavle er hovedistandsat af os i 1999.
2015 Annisse kirke: Tilføjet navn og årstal på præstetavle.
2015 Privat kunde: Rensning af tapetvæg i privat villa.
2015 Snostrup kirke: Farveundersøgelse af inventar.
2015 Hornbæk kirke: Restaurering af nygotisk altertavle fra 1838, med malerier af guldaldermaleren C.W. Eckersberg.
2014 Roskilde & Omegns Fugleskydningsselskab: Restaurering af 19 fugleskydningsskiver ophængt på Roskilde nye Rådhus.
2014 Roskilde Katedralskole: Restaurering af syv rektorportrætter.
2014 Jægerspris Slot: Restaurering af David Monies portræt af Grevinde Danner.
2014 Draaby kirke: Restaurering og flytning af barok prædikestol med lydhimmel, samt konservering af 1400-tals korbue krucifiks.
2013 Roskilde & Omegns Fugleskydningsselskab: Restaurering af 24 fugleskydningsskiver ophængt på Roskilde Museum.
2013 Private kunder: Restaureret malerier af div. kunstnere bl.a.: Th. Philipsen, L.A. Ring, Ib Eisner, Zartmann, Tine Hartvig, Johannes Larsen,Schött Jensen og Jens Birkholm.
2013 Roskilde Katedralskole: Restaurering af vandaliseret rektorportræt.
2013 Kulturstyrelsen: Udført farvearkæologisk bygningsundersøgelse af Palæet ved Torvet i Frederiksværk.
2013 Privat kunde: Restaureret ovalt portræt af Frederik VI.
2013 Kulturstyrelsen: Udført farvearkæologisk bygningsundersøgelse på facade af Lille Kirkestræde 3, Kbh.
2012 Roskilde & Omegns Fugleskydningsselskab: Restaurering af 19 fugleskydningsskiver ophængt på Roskilde Museum.
2012 Private kunder: Restaureret malerier af div. kunstnere bl.a.: Th. Philipsen, Asger Jorn, Preben Hornung, Hagedorn Olsen, Johannes Hohlenberg, Peter Ilsted, N. Emil Holm, Eva Weiss Benzon og Mogens Balle.
2012 Høje Tåstrup Kommune: Fjernelse af stænk pga. hærværk på borgmester Laurids Christensens portræt.
2012 Codan Forsikring A/S: Restaurering af skibsemblem fra M/S Selandia.
2012 Vordingborg kirke: Restaurering af epitafium over Anders Arrebo, samt epitafium over Niels Eriksen.
2012 Roskilde & Omegns Fugleskydningsselskab: Restaurering af 19 fugleskydningsskiver ophængt på Roskilde Museum.
2012 TDC's domicil: Flytning af 4 store malerier udført af Maja-Lisa Engelhardt.
2012 Privat kunde: Restaureret vandskadet portræt af Prinsesse Viggo, som nu ligger begravet i Roskilde Domkirke.
2011 Private kunder: Restaureret malerier af div. kunstnere bl.a.: Eckersberg, Scherfig, Rondahl og Birgit Zakberg.
2011 Ganløse kirke: Restaurering af kirkeskibet "Lars' Minde".
2011 Nykøbing Sj. kirke: Restaurering af 1300-tals krucifiks.
2011 Tikøb kirke: Restaurering af altertavle fra o. 1723.
2011 IBM: Nedtagning, flytning til ny destination og ophængning af Naja Saltos 18 kvadratmeter store maleri, "Sea-Secrets".
2011 Vordingborg kirke: Restaurering af altertavle, prædikestol med lydhimmel og korgitter (2010 - 2011).
2010 Private kunder: Restaureret malerier af div. kunstnere bl.a.: H. Lübbers, Lauritz Hartz, Kurt Trampedach, Richard Mortensen, Heerup, Niels Bjerre, Peder Mønsted, Paul Fischer, L.A. Ring, Th. Philipsen, Eduard Petersen, Kai E. Christensen og Arnold Krogh.
2010 Kulturstyrelsen: Udført farvearkæologisk bygningsundersøgelse af "Gymnastikhuset" (Gotvedskolen) på Vodroffsvej 51, Frederiksberg.
2010 Torup kirke: Restaurering af et højgotisk krucifiks fra o. 1320.
2010 Strø kirke: Restaurering af prædikestol med lydhimmel o. 1630.
2010 Roskilde Kloster: Genrestaurering af maleriet "Skattens mønt".
2009 Private kunder: Restaureret malerier af div. kunstnere bl.a.: Carl-Henning Pedersen, Albert Bertelsen, Theodor Philipsen og Jens Bjerre.
2009 Strø kirke: Restaurering af altertavle fra o. 1600.
2009 Kulturstyrelsen: Udført farvearkæologisk bygningsundersøgelse på facade af Fredericiagade 18, Kbh.
2008 Private kunder: Restaureret malerier af div. kunstnere bl.a.: Frans Schwartz, Luplau Janssen og Chr. Benjamin Olsen.
2008 Nykøbing Sj. kirke: Restaureret underbaldakin på prædikestol.
2007 Ølsted kirke: Restaurering af altertavle fra ca. 1600 og prædikestol med lydhimmel (2006 - 2007).
2006 Privat kunde: Restaurering af vægmalerier og udskårne søjler i villa i Humlebæk (2005 - 2006).
2006 Høje Tåstrup kirke: Restaurering af prædikestol med lydhimmel fra o. 1620 samt et 1800-tals alterbillede.
2005 Frederikssund kirke: Restaurering af pengeblok.
2005 Roskilde Tekniske Skole: Restaurering af portrætmaleri.
2005 Socialministeriet: Restaurering af Folmer Bendtsen malerier.
2005 Udenrigsministeriet: Restaurering af malerier.
2004 Privat kunde: Restaurering af heldækkende oliemalet loftsmaleri i "Ferslews salon" Ved Stranden 18, Kbh.
2004 Nykøbing Sj. kirke: Restaurering af alterbordsforside fra o. 1590, degnestol fra o. 1550 og flere malerier.
2004 Grønlands Hjemmestyre: Restaurering af maleri af Emanuel A. Petersen. Gave til kronprinsparrets bryllup.
2004 Den Dannemandske Stiftelse på Åstrup Gods: Konservering og restaurering af portrætter med tilknytning til Den Dannemandske Stiftelse.
2004 Asserbo Golfklub: Restaurering af malede klubmesterskabs-skiver.
2004 Livgardens Historiske Malerisamling på Rosenborg: Restaurering af malerier.
2003 Ulse kirke: Konservering og restaurering af 1800-tals altermaleri.
2003 Korsør rådhus: Restaurering af Folmer Bendtsen's malerier i Byrådssalen.
2002 Hylleholt kirke: Restaurering af tre 1800-tals alterbilleder
2002 Køge kirke: Restaurering af altertavle fra 1652.
2000 Køge kirke: Restaurering af Peder Pedersen's epitafium fra o. 1584.
1999 Livgardens Historiske Malerisamling på Rosenborg: Restaurering af malerier.
1999 Køge kirke: Restaurering af Rasmus Sørensen Brochmand's epitafium fra o. 1599.
1999 Skælskør kirke: Restaurering af gotisk altertavle fra o. 1475.
1998 Dråby kirke: Restaurering af barok-altertavle fra o. 1630.
1998 Køge kirke: Restaurering af Kræmmer-Richter's epitafium fra ca. 1620.
1998 Kyndby kirke: Restaurering af 1800-tals altertavle.
1998 Carlsbergs Æresbolig: Fremdragning og restaurering af pompejanske vægmalerier i havestue, samt farvearkæologiske bygningsundersøgelser samme sted (1996, 1997 & 1998).
1997 Køge kirke: Restaurering af Hans Christensen's epitafium fra o. 1634.
1996 Skov & Naturstyrelsen: Farveundersøgelse af Alfred Brandt's plakatsøjler i skønvirkestil.
1996 Jægerspris Slot: Restaurering af flere portrætter og større malerier (1990, 1991, 1992, 1994 & 1996).
1995 Greve Museum: Restaurering af rokoko-kommode.
1995 Køge kirke: Restaurering af Glob's epitafium fra o. 1639.
1995 Kofoeds Skole: Restaurering af Scherfig-malerier (1993, 1994 & 1995)
1994 Lyngby Rådhus: Restaurering af maleri.
1993 Allerslev kirke ved Præstø: Restaurering af renæssance-prædikestol, samt farvefastlægning på krucifiks.
1993 Køge kirke: Restaurering af Enevold Sørensen Brochmann's epitafium fra o. 1666.
1993 Umanak Kommune: Restaurering af maleri af Otto Rossing.
1992 Ark. Hvidt & Mølgaard: Flytning og restaurering af fire store Folmer Bendtsen-malerier fra Socialministeriet til Overformynderiet.
1991 Korsør rådhus: Restaurering af rådhusets malerier.
1991 Sct. Ansgar kirke, Kbh.: Restaurering af tabernakel, tegnet i 1843 af arkitekt G. F. Hetsch.
1991 Karen Blixen Museet: Restaurering af trefløjet skærm med decoupage.
1990 Kunstindustrimuseets festsal: Restaurering af forgyldning, i anledning af museets 100 års jubilæum.
1990 Den Dannemandske Stiftelse på Åstrup Gods: Konservering og restaurering af portrætter med tilknytning til Den Dannemandske Stiftelse.
1990 Rosenborg Slot: Restaurering af lille Rubens maleri.
1989 Sparekasse Museet: Restaurering af stort portræt.

 Til toppen