Til forsiden
Malerier
Kirke-restaurering
Snedker-konservering
Bygnings-undersøgelser
Interiørdekorationer
Specialopgaver
Foto-dokumentation
Om værkstedet
Om os
Referencer
Priser
Værkstedsbesøg
Kontakt


Rensning, konservering og restaurering af malerier

Malerier udsættes for mange forskellige påvirkninger afhængigt af hvor og hvordan, de har været ophængt.

Luftforurening fra kakkelovne og partikler fra bilernes udstødning lægger sig som et tyndt sort lag over motivet, medens nikotin fra rygning kan give gule til næsten mørkebrune toner. Gammel fernis er ofte stærkt gulnet eller blindet og slører indtrykket af maleriets motiv. Vekslende klimaforhold som fugt og temperatursvingninger kan føre til opskalning af farven. Lærreder kan blive slappe og hænge løst på blændrammerne. Herudover kan der ske mekaniske skader ved flytning. Det kan f. eks. være flængede lærreder, små huller, buler og skrab hen over overfladen.

Maleri-Konserveringsværkstedet kan ved rensning, konservering og restaurering redde malerierne og føre dem tilbage til den oprindelige stand.


Rensning af maleri.
Brand- og sodskadet maleri af Paul Fischer under restaurering.


Kunstmaleren, konservatoren og arkæologen Jacob Kornerups portræt af rektor Karl V. Elberling, Roskilde Katedralskole 1851 - 1863. Billedet er malet af J. Kornerup i 1856.

Portræt af Frederik VI som Kronprins efter restaurering i 2013. Kronprinsen bærer Elefantordenens lyseblå skærf over venstre skulder samt Elefantordenens bryststjerne i guldtrækkerarbejde. Den orden der lige kan anes, er Kong Christian VII's orden..

Nogle af Roskilde & Omegns Fugleskydningsselskabs skiver er ophængt på Roskilde Museum. Her ses et udpluk før restaureringen startede i 2012. En skive er nedtaget for nærmere undersøgelse.

En af Roskilde & Omegns Fugleskydningsselskabs skiver efter restaurering i 2012, forestillende Merkur (handelens gud) i romantisk landskab. Hans Kornerup (1762-1833) havde købmandsgården i Skomagergade 21, Roskilde.


Detalje af brandskadet maleri af Peder Mønsted. Farvelaget er "kogt op" pga. varmen.


Stort oliemaleri på lærred udført af Emanuel A. Petersen forestillende indlandsisen ved Jakobshavn. Her set i sidelys før restaurering.


Samme maleri af indlandsisen ved Jakobshavn efter restaureringen. Grønlands Hjemmestyres gave ved Kronprinsparrets bryllup den 14. maj 2004.


Maria og Elisabeth med Jesus og Johannes skildret på et italiensk 1500-tals maleri før restaurering.


Samme maleri efter restaurering.


Moderne italiensk maleri med stor vandskade. Billedet er udført af Elisa Maria Boglino (1905- 64).


Detalje af vandskaden hvor farvelaget mangler på store områder og hvor det andre steder sidder meget løst.


Samme maleri efter fastlægning af farve og rekonstruktion af tabte motivdele.


Flænget maleri fra privat samler - før restaurering. Billedet er udført af kunstneren Lorentz Frölich.


Det samme maleri efter restaurering.


Retouchering af detalje på billedet af Frederik VII's rejse til Færøerne. Maleriet er udført af Frederik Theodor Kloss (1802 - 1876).


Maleri af Frederik VI før og efter restaureringen. Billedet ejes af Den Dannemandske stiftelse på Aastrup Gods.


Vi udfører også opgaver for forsikringsselskaber - her en transportskade på et billede malet af Emanuel A. Petersen.


Udsnit af samme maleri efter restaurering.


1900-tals maleri undersøges i mikroskop.


Rensning for olieholdig fernis. Detalje fra storfeltets maleri i Globs epitafium (1639) fra Køge kirke.


Maleri fra Livgardens Historiske Samling under restaurering. Her afrensning af gulnet fernis.


Folmer Bendtsen malerier opsat i Overformynderiet efter endt restaurering.

 Til toppen