Til forsiden
Malerier
Kirke-restaurering
Snedker-konservering
Bygnings-undersøgelser
Interiørdekorationer
Specialopgaver
Foto-dokumentation
Om værkstedet
Om os
Referencer
Priser
Værkstedsbesøg
Kontakt


Om Maleri-Konserveringsværkstedet

Maleri-Konserveringsværkstedet er en privatejet virksomhed, som er etableret i 1989 af Konservator M.Sc. Karin Lykke og Arkitekt MAA Morten Franch Jensen.

På Maleri-Konserveringsværkstedet konserverer og restaurerer vi forskellige materialer som malede interiører, maleri på lærred, træ og metal herunder også kirkernes historiske inventar. Vi udfører farvearkæologiske bygningsundersøgelser, ligesom tegnestuen tilbyder opmåling, arkitektegnede restaureringsløsninger og byggestyring ved restaurering.

Vores nye værkstedsbygning, som er opført 2002, er udstyret med mange moderne faciliteter herunder bl.a. et lavtryksbord til store formater. Maleri-Konserveringsværkstedet er klimareguleret, hvilket betyder at de indbragte genstande kan behandles under de samme vilkår som i deres vante omgivelser. Bygningen er forsynet med hæveport, så større kirkeinventar og kunst kan køres direkte ind i værkstedet og være sikret mod vejrliget ved af- og pålæsning.

Vi har vores eget fotoatelier, hvor de indkomne genstande gennemgår en analytisk fotografering, hvorved deres tilstand dokumenteres omhyggeligt inden restaureringen. Dette følges op af fotografisk dokumentation under og efter arbejdsprocessen. For opgaver, der er knyttet til en kirke eller en offentlig institution, leverer vi altid en grundig konserveringsrapport med fotos og beskrivelse af den udførte behandling. Dette tilbydes også private samlere og øvrige kunder.

Vi udfører arbejde for:

Private
Firmaer og gallerier
Offentlige institutioner
Forsikringsselskaber
Museer
MenighedsrådSituations-billede fra vores værksted, hvor Strø kirkes prædikestol og lydhimmel blev restaureret i 2010. Kirkens prædikestol, der er fra 1630, bærer våbenskjolde for lensmand Frederik Urne og Karen Arenfeldt. Lydhimlen i forgrunden har et skjold med Christian den fjerdes kronede monogram.


På Maleri-Konserveringsværkstedet tager vi os af:

1) Maleri på lærred:
Planering af buler og deformiteter.
Limning af flænger.
Fastlægning og imprægnering af løs farve.
Dublering af lærreder.
Rensning for overfladesnavs, gulnet fernis og gamle overmalinger.
Behandling af transport- brand- og vandskader samt hærværk.
Udkitning, retouchering og rekonstruktioner.
Registrering af bevaringstilstand og konserveringsbehov.
Restaurering af prydrammer.

2) Maleri på træ:
Fastlægning af løst og opskallet farvelag.
Rensning af overflade.
Stabilisering af træ.
Udkitning af skader, retouchering og overfladebehandling.

3) Malede interiører:
Arkivalske undersøgelser ved historiske bygninger.
Restaurering af lofts- og vægdekorationer.
Fastlægning af løse farvelag.
Rensning, udkitning og retouchering af lofts- og vægmalerier.

4) Snedkerkonservering:
Konservering og restaurering af genstande som altertavler, prædikestole, epitafier og andet kirkeinventar.
Behandling af mikrobielle angreb som råd og svamp.
Behandling af makrobielle angreb som borebiller.
Udskiftning og komplettering af stærkt nedbrudt træ.

5) Fotografisk dokumentation:
Analytisk fotografering før, under og efter konservering / restaurering.
Foto-optagelser i symmetrisk og tangentielt lys.
Foto-optagelser i UV lys.

6) Konsulent rådgivning:
Vor ekspertise står altid til rådighed for såvel offentlige institutioner som privatpersoner, og vi hjælper gerne ved projektering af konserverings- og restaureringsopgaver, hvilket betyder, at vi gerne både rådgiver og løser opgaven.

Hvis opgaven viser sig ikke at falde indenfor vort område, har vi et netværk af andre konservatorer og samarbejdspartnere med den fagligt relevante baggrund som vi kan trække på.

7) Farvearkæologiske undersøgelser:
Udførelse af farveafdækninger på interiører og eksteriører.
Udtagning af farvesnit og undersøgelse af farvekronologi.
Bindemiddel- og pigmentanalyser udføres på vor foranledning af Nationalmuseets farvelaboratorium.

8) Tilstandsrapporter:
Tilstandsbeskrivelser på enkelte værker eller samlinger.

9) Skadesvurdering:
Vurdering af forsikringsskader.


Relevante links:

Konservatorskolen: www.kons.dk

Billedskærer David Svane: www.davidsvane.dk

 Til toppen