Til forsiden
Malerier
Kirke-restaurering
Snedker-konservering
Bygnings-undersøgelser
Interiørdekorationer
Specialopgaver
Foto-dokumentation
Om værkstedet
Om os
Referencer
Priser
Værkstedsbesøg
Kontakt


Snedker-konservering af træ

Maleri-Konserveringsværkstedet har eget snedker-konserveringsværksted hvor vi udfører mange forskelligartede opgaver lige fra store udskiftninger og rekonstruktioner til små kompletteringer, samt konservering af nedbrudt træ. Opgaverne spænder lige fra restaurering af historisk kirke-inventar og til moderne emner. Arbejdet udføres med stor omhu og høj kvalitet for øje. De forskellige opgaver løses i god harmoni med de gamle håndværks traditioner suppleret med de nyeste konserveringsteknikker.

Skibsemblem fra M/S Selandia efter snedkermæssig restaurering i 2012.

Vi har stor erfaring i nedtagning, snedkerkonservering og genopsætning af både altertavler, epitafier og prædikestole i de danske kirker.

De træ-genstande der indbringes på værkstedet er ofte angrebet af borebiller. Svingende luftfugtighed i kirkerne giver ofte sprængte limfuger. Af og til ses skader på genstandene fordi kirkerne og deres inventar bliver brugt mere eller mindre skånsomt. I nogle tilfælde sker der også hærværk, så dele bliver brækket af.

En mindre komplettering udført på en af storvingerne fra Tikøb kirkes altertavle under restaureringen i 2011.

Komplettering af storfeltets skriftkartouche på altertavlen fra Tikøb kirke under restaureringen i 2011.

Restaurering af Strø kirkes prædikestol i 2010. Den bærende konstruktion under prædikestolen var voldsomt nedbrudt pga. et massivt borebilleangreb. Bemærk center-stolpen, hvis øverste del er totalt forsvundet, så gulvstrøernes tapstykker svæver frit i luften.

Strø kirkes prædikestol senere i restaureringsforløbet i 2010. Center-stolpe og gulvstrøer er udskiftet med nyt egetræ og konstruktionen er stabiliseret.

 Til toppen