Til forsiden
Malerier
Kirke-restaurering
Snedker-konservering
Bygnings-undersøgelser
Interiørdekorationer
Specialopgaver
Foto-dokumentation
Om værkstedet
Om os
Referencer
Priser
Værkstedsbesøg
Kontakt


Foto-dokumentation

En fotografisk dokumentation af de indkomne genstande er vigtig. Ved en alm. optagelse i symmetrisk lys sikrer man sig en registrering af genstanden, både hvad angår udseende og særlige kendetegn til brug for en evt. identifikation og til brug for en konserveringsrapport. Optagelserne suppleres med makrooptagelser af særlige kendetegn og for maleriers vedkommende også en evt. signatur. Ved at fotografere genstanden i sidelys eller strejflys får man et klart indtryk af deformiteter i overfladen, f.eks. ses krakelurer og bulede lærreder tydeligt i denne belysning, hvilket hjælper med til at afgøre, hvilken behandling, den indleverede genstand har brug for. For at se fænomener som fernis og gamle overmalinger fotograferes genstanden i UV-fluorescens. Bliver der brug for røntgenoptagelser eller infrarøde optagelser sørger vi for, at det bliver gjort hos en af vore samarbejdspartnere.

For opgaver, der er knyttet til en kirke eller en offentlig institution, udformer vi altid en omhyggelig konserveringsrapport med fotos og beskrivelse af den udførte behandling og de anvendte materialer.


Maleri af C.A. Lorentzen forestillende Generalkrigskommisær Ulrich Christian von Schmidten - tidligere ejer af Aastrup Gods ved Tølløse på Sjælland.
Foto-optagelse i symmetrisk lys af forside før afmontering af prydramme.


Foto-optagelse i symmetrisk lys af bagside før afmontering af prydramme. Der findes ofte mange interessante oplysninger bag på malerier.


UV-fluorescens optagelse før restaurering. Gamle retoucher anes som mørke pletter i venstre side af billedet.


Foto-optagelse i symmetrisk lys efter at maleriet er halvt afrenset.


UV-fluorescens optagelse af det halvt afrensede billede. Den gamle fernis som fluorescerer gult ligger stadig over højre halvdel af maleriet.


Maleriet af Generalkrigskommisær Ulrich Christian von Schmidten efter restaurering.
Optagelse i symmetrisk lys.

 Til toppen